H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛 書法欣賞 H.H.第三世多杰羌佛書法 H.H.Dorje Cha … 繼續閱讀 H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來的書法,脫俗無華,格高境妙。時而龍蛇走筆,轉鋒又童心天趣,平中見奇,飄逸自如,渾厚華滋。行墨連綿,氣韻暢達,字勢或雄 渾矯健如龍躍天門,虎臥鳳闕;或清新和雅如浮雲飄冉,鶴翔松間;或樸拙率真,孩心無執。

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

三世多杰羌佛不記時日,應無所住,而世外人卻茫然牽掛,登車奔馬 告訴三世多杰羌佛,已經不是夏天了,冬天都快完了,古佛心有會意卻莞爾一笑。由此境界,我們可見三世多杰羌佛之書法如何 脫盡人間煙火之氣,是真正的佛陀之書啊!

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

第三世多杰羌佛書法 欣賞 H.H.第三世多杰羌佛書法 H.H. Dorje Chang Buddha … 繼續閱讀 H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞