H.H.第三世多杰羌佛藝術詩詞歌賦欣賞-家居

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居 【家  居】 華宮日月麗陽天,喜乘西風六月閑。 故朋 … 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛藝術詩詞歌賦欣賞-家居

H.H.第三世多杰羌佛藝術 詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞- 【打坐航輪返蜀川】 飛輪上水最為難,無事閑參水中天。 青山倒影原本幻,彩 … 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛藝術 詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞- 念奴嬌

念奴嬌 H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 欣賞 頓入乾坤,大千界、萬壘坎坷雄立。百種風流縱輝煌,終歸一笑了結。 … 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞- 念奴嬌

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-飛仙關

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-飛仙關 H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-飛仙關 高山深處不是雲,疑是煙 … 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-飛仙關