H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞 H.H.第三世多杰羌佛書法- 華宮日月麗陽天 喜乘西風六月閑  故朋來從叭聲 … 繼續閱讀 H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛 書法欣賞 H.H.第三世多杰羌佛書法 H.H.Dorje Cha … 繼續閱讀 H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

三世多杰羌佛不記時日,應無所住,而世外人卻茫然牽掛,登車奔馬 告訴三世多杰羌佛,已經不是夏天了,冬天都快完了,古佛心有會意卻莞爾一笑。由此境界,我們可見三世多杰羌佛之書法如何 脫盡人間煙火之氣,是真正的佛陀之書啊!

H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞

第三世多杰羌佛書法 欣賞 H.H.第三世多杰羌佛書法 H.H. Dorje Chang Buddha … 繼續閱讀 H.H. 第三世多杰羌佛書法欣賞